Dříve tohoto roku, Valentin Pletzer zjistil, že Google začal ukazovat „oblíbené produkty“ kolotože pro subset požadavků na vyhledávání ve výsledcích vyhledávání.
 
V danou dobu spousta lidí věřila tomu, že tento nový kolotoč byl jakousi reklamou, kterou Google jenom nesprávně označil. Avšak vyšlo najevo, že tato funkce byla ve skutečnosti organickým výsledkem vyhledávání.
 
A hned ten samý den Google zveřejnil článek, který nazvali: „Pomozte uživatelům a zákazníkům objevit vaše produkty na Google“. Na základě obsahu v tomto článku ale nebylo zcela jasné, že tyto dvě věci byly propojené.
 
A byl to teprve rozhovor v Webmaster Central Hangout s Johnem Muellerem, že jsme byli informováni o jejich vzájemném propojení.

Byl jsem však schopen lokalizovat tři nové funkce na stránce s výsledky vyhledávání, které operují podobným způsobem: oblíbené produkty, nejlepší produkty a podobné produkty.
 

Výzkum na základě dvě stě padesáti unikátních výsledků vyhledávání, napříč dvaceti produktovými segmenty

 
Jak již bylo zmíněno, tato funkce je právě nyní dostupná pouze pro trh ve Spojených Státech, avšak plánuje se její rozšíření a její podpora i v ostatních zemích koncem tohoto roku (mohlo by to být v rámci několika měsíců).
 
Já pracuji v Austrálii, takže to není něco, na co bych narazil jen tak náhodou v mých každodenních vyhledáváních, avšak i tak spolupracuji s některými společnostmi ve Spojených Státech, kterým se tato funkce spustila pro některé velice důležité požadavky, pro které se hodnotí.
 
Jak oblíbené produkty, tak nejlepší produkty a jejich kolotoče zabírají velice podstatnou část stránky s výsledky vyhledávání, s tím, že jsou obecně umístěny co nejvýše v počítačové verzi. To je také pravdivé pro produktový vědomostní panel, který je často spuštěn poté, co byla učiněna selekce z organického produktové kolotoče (OPC – organic product carousel).
 
Alespoň podle mobilního marketingového experta, Cindy Krum ze společnosti MobileMoxie, tyto kolotoče jsou velice viditelné v rámci výsledků vyhledávání na mobilních zařízeních. Vysvětluje:
 
„Tohle je úplně nový způsob, jakým se můžete hodnotit pro produkty a jak pohánět převody, aniž byste se museli hodnotit pro celé stránky – per se. Je to hlavně velká výhoda pro SEO, protože žádný z nástrojů nehlásí, že je kolotoč přítomen. Jediným způsobem, jak to můžete zjistit, je udělat testová vyhledávání, protože Google nezahrnuje organické produktové kolotoče v hlášeních Google Search Console, když podává hlášení o kliknutích, dojmech, CTR nebo průměrné pozici.
 
Další věcí, která je zajímavá a potencionálně by mohla ohrozit SEO konzultanty i praktiky, je to, že tyto výsledky vyhledávání se propojují skrze produktové vědomostní panely, ještě předtím, než odkazují na vaši webovou stránku. To znamená, že kdokoliv, kdo prodává produkt, může být zahrnut v tomto kolotoči a potencionálně může být strčen do porovnání cen v produktovém vědomostním panelu, ještě předtím, než se kdokoliv dostane na webovou stránku, kde mohou učinit nějaký převod. Důležitou a novou součástí e-komerčního SEO může být sledování a optimalizace těchto výsledků produktových vědomostních panelů, abyste tak mohli pohánět daleko lepší převody, neboť nyní by mohly být bránou. Legrační na tom všem je to, že způsob, jakým fungují, je tak trochu podobný jako staré stránky, se kterými Google bojoval několik let zpátky.“
– Cindy Krum